www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

rokapuszta.hu portál tagja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

1024*768 IE

Hírek
Hitoktatás
Hit és erkölcstan
Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Fórum

Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás
Ajánló

AKTUÁLIS

 

Tájékoztató levél a tankönyvrendeléssel kapcsolatosan 2014.04.11. ÚJ!!

 

Tankönyvajánlás 2014-2015-ös tanévre

 

Első osztály

 Isten szeret engem 

CL – 633465

 

Második osztály

Elsőáldozók könyve I. /Rédly/

IT – 121

 

Ötödik osztály

Könyvek könyve /Székely/

IT- 105

 

Hatodik osztály

Jézus kezdettől fogva jelen van az Egyházban /Mária Iskolatestv./

MZ – 0006

 

 

 

 

 

Hittanmaraton

 

Eddig elért pontok (első ÖT forduló) ÚJ!!!

 

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5. rész

6. rész

7.rész

8.rész - ÚJ!!!

 

 

Kedves „maratoni” indulók, és felkészítő katekéták!

 

Először is gratulálunk MINDEN résztvevőnek, hogy mindennemű kötelessége és elfoglaltsága mellett időt szán arra, áldozatot hoz azért, hogy hitével ebben a formában is foglalkozzék!

 

Gondoltátok volna, hogy egyházmegyénkben ez közel 1000 gyermeket és 86 felnőttet „mozgatott meg” ??? (Eddig …)

 

Reméljük, hogy a közös feladatmegoldás hónapról – hónapra az elméleti tudáson túl segített benneteket a közösségépítésben, egymásra-figyelésben, tanítóitok iránti tiszteletben, és talán jócselekedetekre is indított benneteket.

 

Mindenesetre az alázat, a türelem, és az engedelmesség erényét jócskán gyakoroltátok! (Hacsak a Pergamen Piusz által „okozott károkra” gondolok, mindenképpen „babért” érdemeltek!)

 

Köszönjük az építő kritikáitokat, hozzászólásaitokat, megjegyzéseiteket: igyekeztünk őket figyelembe venni.

 

Olyan is volt, amit csak akkor tudtunk volna komolyan venni, ha valamilyen megoldási javaslattal is párosult volna…

 

Többen kértétek, hogy kerüljenek fel a honlapra a megoldások is. Ezt azért nem tettük meg, mert tanév elején jeleztük (ld. katekéta igazolvány), hogy a feladatokat egyben is lehetőség lesz leadni.

 

Szeretnénk előre jelezni, hogy az utolsó, 8. feladatsort ugyan rövidebbre tervezzük, de a leadási határideje is korábban lesz: 2014. május 23-ig kell majd, hogy postára adjátok!

 

Eredményhirdetés: a 2014. május 31-én, a várpalotai hittanos találkozón.

 

Ezen a találkozón lesz lehetőségetek csapatokat indítani hasonló, elméleti vetélkedőn. Nevezéseiteket 2014. április 11-ig jelezzétek Antal Ilonának a 20/823-1203 telefonszámon, vagy e-mailben: antalhitoktatas@gmail.com címen.

 

Max 4 fős csapat indulhat plébániánként egy-egy korosztályban /több korosztály indulhat/ a „helyszíni” vetélkedőn. A nevezők létszámától függ, hogy egész pontosan milyen versenyszámok lesznek. A téma a HITTANMARATON témája.

 

Kitartást és jó munkát kívánunk Mindannyiótoknak az elkövetkezendőkben is!

 

Szeretettel és imával: a szerkesztők - szervezők

 

 

 

  Mária imádkozni hív!

 színező könyv keresztúttal, a rózsafüzért titkainak képeivel a fatimai lelkiség jegyében

Marosi Szilvia

szmarosi@gmail.com

06-30-325-85-19

 

Jézushoz sietünk - Társasjáték

Itt: http://jezushozsietunk.uw.hu/

Pál Patrícia

 jezushozsietunk@gmail.com

06-20-400-58-12

 

Kézműves Kuckó - Hitoktatáshoz használható bábok

Urák Éva

urakeva@gmail.com

06-70-520-77-25

 

J

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.

J